vrijdag 4 november 2005

Stop de doodgravers - NU!

Misschien dat het enkele jaren geleden nog niet voor iedereen duidelijk was, maar vanaf dit jaar kan niemand er meer omheen. Het kabinetje van Balk en Zalm doet zijn uiterste best om de sociale welvaartsstaat (gebouwd op christelijke en socialistische solidariteit) op zo kort mogelijke termijn helemaal met de grond gelijk te maken.

Het stelsel van sociale zekerheid, onderwijs, gezondheidszorg en verzorging in het algemeen (zoals het in de jaren 1960 in mijn boek van het vak 'Staatshuishoudkunde' stond: "verzorging van de wieg tot het graf"), dat onze ouders en onszelf tientallen jaren van inspanning gekost heeft, smelt weg als versgevallen sneeuw in de verzengende hitte van de neoliberaliseringsdrang van Balk & Co..

De meest opvallende rotte vrucht aan de aangetaste boom van het huidige Nederlandse regime is de Zorgverziekingswet, waardoor vanaf volgend jaar iedereen onder dezelfde uitgeklede gezondheidszorg moet komen te vallen.

Zowat de hele Nederlandse gemeenschap ziet deze wet niet zitten: uiteraard de 'verzekerden' (niet alleen de 'minima', maar het grootste deel van de Nederlandse bevolking), maar ook artsen, apothekers, ziekenhuizen en zelfs sommige zorgverzekeraars. Zelfs CDA-burgemeester Leers van Maastricht protesteert op 12 oktober in zijn Thorbeckelezing tegen "nieuwe verzekeringsstelsels in de gezondheidszorg, waar niemand om heeft gevraagd". Dit is een schril contrast met Hans Wiegel (de VVD-er die door cartoonist Opland altijd met een bengelende snotpegel werd afgebeeld), die in een interview in Elsevier "Don't worry" zegt - hij durft kennelijk in het Nederlands niet zo hard te liegen.

Liegen is duidelijk een van de kenmerken van het balkenkabinet, en ook rond de Zorgverziekingswet is dit niet anders. Dat begon al in de propaganda-brochure van enkele maanden geleden, waarin op bladzijde 3 vermeld werd: "U blijft verzekerd van de zorg die u gewend bent" (zie mijn bericht On-informatieve brochure van ministerie van 28 juli dit jaar). Voor het gemak vergaten ze erbij te zeggen dat we voor diezelfde zorg minstens aanvullende verzekeringen zouden moeten afsluiten.
Ook de verzekering van diepvrieskoning Hoogervorst dat niemand meer dan 5% van zijn/haar inkomen kwijt zal zijn aan zorgkosten valt in de categorie grove leugens. Verleden week kon hij er niet omheen om in het consumentenprogramma Kassa toe te geven dat er inderdaad honderdduizenden 'verzekerden' aanmerkelijk meer kwijt zouden zijn. In een ander geval van onevenredige stijging van de ziektekosten haalde H. er (in hetzelfde programma) ineens het feit bij dat er geen schoolgeld meer betaald zou hoeven worden voor kinderen van 16 en 17 jaar, zodat het toch nog meevalt met de kostenstijging. Het valt nog mee dat hij de bevolking niet voorstelt om de auto wat vaker te laten staan.
Een andere leugen van begin dit jaar (ik weet helaas niet meer wie hem debiteerde) was de verwijzing naar de wens van het (eerste of tweede) kabinet Den Uyl (halverwege jaren 1970) om te komen tot een ziekenfondsverzekering voor iedereen, waarbij gesuggereerd werd dat Den Uyl blij zou zijn geweest met de Zorgverziekingswet. Gemakshalve werd er niet bij gezegd dat Den Uyl een op solidariteit gebaseerd ziekenfonds wilde met alleen een inkomensafhankelijke premie, en beslist nooit de huidige wet gesteund zou hebben.

Nouja, een heel verhaal (ik ben nou eenmaal nog steeds erg kwaad op het regime van Balkende Ellende & kornuiten) om iedereen dringend op te roepen om op de site van de SP te tekenen voor de Actie Noodrem. Hopelijk kunnen we door massaal te tekenen de hele zaak toch nog tegenhouden. Tenslotte staan we, zoals hierboven al aangegeven, niet alleen met onze bezwaren. Doen dus!

Geen opmerkingen: