vrijdag 4 november 2005

Balkenende uitgekotst door zijn eigen partij

In de Spits las ik vandaag een klein berichtje, waaruit ik begreep dat de afdeling Breda van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar geen prijs stelt op de aanwezigheid van Balkende Ellende, omdat ze zich schamen voor het beleid van het door hem 'geleide' kabinetje...

Waaruit maar blijkt dat er heus nog wel intelligente mensen in het CDA zitten. Eerder lazen we ook al over Bert de Vries, die blijk gaf van een scherp inzicht in de nefaste gevolgen van het door het CDA aangehangen neoliberalisme.

Misschien wordt het tijd om het CDA te dumpen en een ECA op te richten (Écht Christelijk Appel), waarin dan uiteraard geen plaats is voor de medeplichtigen aan de ellende van tegenwoordig, zoals minus-ter Donner, Balk natuurlijk en al die andere holle vaten.

Geen opmerkingen: