zaterdag 19 november 2005

Dus toch chemische wapens in Irak!

Verleden week is door de Italiaanse publieke TV-zender RAI een documentaire (vertaald: Fallujah - de verborgen massamoord) uitgezonden waarin werd aangevoerd dat het Verenigdestaatse leger tijdens de gevechten rond Fallujah verleden jaar een soort napalm en het zeer licht ontvlambare witte fosfor gebruikt heeft. Het Pentagon en het Verenigdestaatse Minus-terie van buitenlandse zaken hebben (zoals te verwachten was) een en ander ontkend.

De wereldwijd ontstane commotie is te verklaren uit het feit dat het gebruik van chemische wapens, zowel tegen militairen als tegen burgers, al sinds 1925 [!] verboden is. Bovendien is sinds 1997 een internationaal verdrag van kracht dat de productie en het bezit van dergelijke wapens verbiedt. Dit verdrag is getekend door ongeveer 167 naties, waaronder de VS.

Helaas valt wit fosfor niet onder de definitie van chemische wapens. Het wordt gebruikt om 's nachts oorlogsterreinen te verlichten of om vijandelijke doelen in brand te steken. Wél is er een protocol van het Rode Kruis (uit 1980), dat het gebruik van witte fosfor tegen burgers of burgerdoelen verbiedt, maar dat is weer niet geratificeerd door de VS - en bovendien wordt -zoals al gezegd- ontkend dat het gebruikt is. Wél wordt het gebruik bevestigd van een nieuw soort napalm (
Mark-77 brandbommen), maar die zijn volgens Washington niet tegen burgers gebruikt. (Radio Nederland Wereldomroep, 10 november)

Het artikel van
Radio Nederland concludeert dat de documentaire meer beweert dan waar kan maken, maar dat wel de vraag blijft of de VS voldoende gedaan heeft en doet om verwondingen of doden onder de burgerbevolking te voorkomen.

Het tragische is dat het Pentagon later, bij monde van woordvoerder Barry Venagle in een interview met de BBC, toch toegeeft wél witte forsor gebruikt te hebben, maar dat het een 'conventioneel wapen' is en geen 'chemisch wapen' en dus 'niet illegaal'. (
Het Laatste Nieuws van 15 november)

Tja, het is maar wat je definieert als 'chemisch wapen'. Wat er gebeurt als je fosfor op je krijgt is wel degelijk een scheikundig proces, dus wat mij betreft is hier wel degelijk sprake van een 'chemisch wapen', hoe 'conventioneel' je het ook noemt...

Geen opmerkingen: