zondag 13 november 2005

Voorbereidingen voor nieuwe des-informatie...

NRC/Handelsblad publiceerde verleden week (3 november) een artikel waarin uiteengezet wordt hoe de Tweede Kamer (althans een meerderheid daarvan) van mening is dat bij nieuwe landelijke referenda de organisatoren meer ruimte moeten krijgen om 'onjuiste informatie' van voor- of tegenstanders recht te zetten. Minister Pechtold (van Dom66 die zich mag bezighouden met Bestuurlijke Vernieling) kan zich vinden in de conclusies van de evaluatie van het referendum over de Europese 'grondwet'.

De referendumcommissie (die meteen in de eerste alinea van haar verslag al verklaart dat zij "haar onafhankelijke, onpartijdige en objectieve positie voortdurend bewaakt" heeft. Dat bewaken is dus niet erg doeltreffend gebeurd!) had geklaagd dat ze zich een aantal keren niet gerechtigd gevoeld had om naar buiten te treden om fouten te corrigeren.

Ik was behoorlijk benieuwd om wat voor fouten dat ging, want ik kon me nauwelijks voorstellen dat hier verwezen wordt naar de fouten en onvolledigheden in de twee door de commissie zelf uitgegeven brochures. Daarom heb ik me vermand en het hele verslag (92 bladzijden, gelukkig ook enkele blanco pagina's, met daarnaast nog een weergave van de door mij en anderen al grondig doorgelichte brochure en nog wat geneuzel over de verstrekte subsidies) doorgelezen. Zoals ik al dacht wordt de eigen brochure niet als inhoudelijk onjuist beschouwd, maar verder wordt er niet duidelijk welke (inhoudelijke) fouten de commissie dan wél had willen corrigeren.

De commissie beschouwt de greep van het regime in de algemene middelen als vergelijkbaar met de mogelijkheid van politieke partijen om "uit eigen middelen campagne te voeren ten gunste van het eigen standpunt". Het verschil is natuurlijk (kennelijk begrijpt de 'objectieve' commissie dit niet) dat de algemene middelen geen 'eigen middelen' van het regime vormen.

Een extra argument tegen de (voorlopig in ieder geval) afgehouden 'grondwet' is het gegeven dat zelfs de referendumcommissie niet eens in staat is/was om bijv. het belangrijke artikel I-6 (voorrang van EU-recht op het nationale recht) eenduidig te interpreteren.

Wie mijn bezwaren tegen de ontwerp-grondwet nog eens allemaal wil nalezen, raad ik aan mijn weblog voor met name het tweede kwartaal van dit jaar te lezen. Daarin zijn ook nog andere links vermeld naar sites, waarop de ontwerptekst ook grondig wordt ontleed.

Wat in elk geval wel duidelijk wordt uit het hele verhaal is dat de commissie, die verantwoordelijk was voor wezenlijk niet-objectieve samenvattingen van het ontwerp (die door de wijze van samenvatting vooral vóór ondersteunde) in de toekomst nog meer objectiviteit (ongetwijfeld volgens haar eigen interpretatie van 'objectiviteit') wil bevorderen, daarmee de mogelijkheid opent om het nog moeilijker te maken voor tegenstanders van het beleid van het regime om hun kritische opmerkingen te uiten.

Tenslotte wil ik nog even vermelden dat Harry van Bommel (SP) volledig terecht de vraag stelde waarom de 'regeringscampagne' niet was meegenomen in de evaluatie en hij wil dat deze alsnog wordt geëvalueerd door de Rekenkamer.

1 opmerking:

Anoniem zei

wat een slapjanussen

"Enerzijds waren we er graag bij betrokken, anderzijds wilden we ons niet in de discussie mengen. Ondanks het feit dat we zo weinig tijd kregen, hebben we veel meer gedaan dan wat we moesten doen, helaas bleek het onvoldoende te zijn geweest om het volk te laten weten wat goed voor hen was.
Onze objectiviteit mocht niet ter discussie gesteld worden, maar o, wat waren we feitelijk toch overduidelijk vóór, reden waarom we onze broodheren buiten de evaluatie hielden. En onze samenvatting van het Verdrag [...] was hartstikke adequaat, want niemand heeft concrete voorbeelden van het tegendeel geleverd.
We hadden een status van onafhankelijkheid, maar die bracht een verantwoordelijkheid met zich mee waar we graag verschoond van gebleven waren.
En ja, artikel I-6 van het Verdrag [...] stelt de Europese Grondwet boven die der nationaliteiten, maar daar moet je niet zo zwaar aan tillen, daar is allemaal gewoon over te praten."


Daar, beste lezer, heb je in een paar zinnen de samenvatting van de evaluatie van het referendum [pdf-bestand, 1.361 kB, 92 pagina's] over het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa. Het had gemakkelijk op één A4-tje gekund, hooguit met een aparte bijlage (nogmaals één A4-tje) over de manier waarop er in eerste instantie 1 miljoen euro was stukgeslagen, waar de regering naderhand nog even een klein bedrag (nou ja, een totaal van 3,5 miljoen euro) bij jatte uit de staatskas, onze belastingcenten weetjewel, niet hun eigen spaarpotje.

Dit commentaar is veel langer, maar om de rest te kunnen lezen, moet ik je helaas doorverwijzen naar mijn eigen website.