vrijdag 9 januari 2009

De internationale politiek in één woord: LEUGENS!

De blinde trouw van het régime van de Verenigde Staten aan zijn eigen vazalstaat Israel is uiteraard al tientallen jaren bekend. Tenslotte is het steeds de Verenigdestaatse vertegenwoordiger geweest die in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties met een veto ELKE resolutie tegenhield, die op een of andere manier nadelig zou kunnen zijn voor Israel.

Toch leek het gisteravond alsof de Verenigde Staten samen met Frankrijk en Groot-Brittannië probeerden om tot een resolutie te komen die zou moeten leiden tot een oproep tot een wapenstilstand in Gaza en het openen van de grenzen van de Gaza-strook (ofschoon de letterlijke tekst van de resolutie vooral uitblonk in nietszeggende fraaie woorden).

Toen echter gestemd moest worden over de resolutie, gaf Condoleezza Rice zonder een spier te vertrekken te kennen dat de Verenigde Staten zich onthielden, aan de TV-beelden van de stemming te zien tot stomme verbazing van talloze aanwezigen (zie ook Libération van vandaag).

Zojuist zag ik op AlJazeera nieuws over een stemming in het Verenigdestaatse Huis van Afgevaardigden, waarbij een overweldigende meerderheid zich achter de leugens van Israel schaart. Het komt er in de commentaren van deze (bewust?) blinden of verblinden op neer dat Hamas eerst maar eens moet ophouden met het bedreigen van Israelische burgers voordat er verder gepraat kan worden.

Dezelfde leugenachtige blindheid treffen we aan in de Nederlandse politiek: veel politici, met name van de VVD (zoals Hans van Baalen), Rita Verdonk (TON) en Joël Voordewind (ChristenUnie). Deze schijnheiligen verwijten Harry van Bommel (SP) dat hij tijdens de demonstratie tegen het Israelische geweld opgeroepen heeft tot 'Intifada' (= verzet). (zie De Telegraaf van vandaag).
En dat verwijt komt dan uit de grote mond van politici van de VVD (waarvan indertijd Rita Verdonk nog lid was) die hun best gedaan hebben om Nederland mee te sleuren in de Bushiaanse koloniale oorlogen in Irak en Afghanistan, en van de ChristenUnie, een -zogenaamd- christelijke partij die de minister van oorlog geleverd heeft in het huidige Balkenkabinet.

Of wat te denken van Rabbijn Raphael Evers, die vindt dat Harry van Bommel niet welkom is op de herdenkingsbijeenkomst (op 25 januari) van de bevrijding van het concentratiekamp Auschwitz door het Russische leger (zie de Volkskrant van vandaag).

Ik wil Joden en Israel eigenlijk niet met elkaar in verband brengen, ook al doet het Israelische régime zijn uiterste best om de indruk te vestigen dat Israel en het jodendom synoniemen zijn, maar het is overduidelijk dat deze Rabbijn aan dezelfde afwijking lijdt. Daarom zou ik toch graag willen weten of hij er wel eens bij stil heeft gestaan dat er in de oorlog nóg meer joden uitgemoord zouden zijn door de nazi's, als er geen verzetsstrijders waren geweest.
Beseft hij wel dat Israel een andere natie bezet houdt en dat de oorspronkelijke bevolking (althans het kleine deel dat nog binnen in het gebied leeft dat als Israel wordt aangeduid - want de staat Israel heeft niet eens formele grenzen) steeds meer vernederd en mishandeld wordt, en dat inmiddels al meer dan 60 jaar lang?....

Zojuist hoorde ik op AlJazeera een interview van David Frost met Danny Ayalon, voormalige Israelische ambassadeur in de Verenigde Staten. Ayalon was uiteindelijk wel bereid te erkennen dat Hamas democratische verkiezingen gewonnen had, maar volgens hem telde dat niet, omdat Hamas gewapend was...

Vandaag verzamelden zich op Het Plein in Den Haag ongeveer 300 pro-Israel demonstranten. Volgens de organisatoren (o.a. de Israelische propaganda-lobby CIDI) moet de Nederlandse regering blijven opkomen voor het recht van Israel om zijn burgers te beschermen. De demonstranten protesteerden tegen de 'overwegend negatieve beeldvorming' over de Israelische agressie in Gaza.
Aan Henk-Jan Ormel (van de vaste Kamercommissie voor buitenlandse zaken) werd een petitie aangeboden, waarin -heel vroom- solidariteit betuigd werd met de burgers in de regio. Ook werden aan Ormel een olijf- en een sinaasappelboom aangeboden, volgens Ronny Naftaniel (van het CIDI) om uit te drukken "dat we tegen bommen maar voor bomen zijn". (De Volkskrant van vandaag).

Het zou me niets verbazen dat de geschonken olijf- en sinaasappelboom gestolen zijn uit een van de talloze Palestijnse boomgaarden, die vernield worden voor het bouwen van de Israelische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Het is ook ongelooflijk dat deze Israel-propagandist durft te suggereren dat Israel tegen bommen en vóór bomen zou zijn. Waarom worden dan boomgaarden van Palestijnen vernield, en waarom worden er dan zoveel bommen geworpen op Palestijnse burgers?

Maxime Verhagen van buitenlandse zaken heeft intussen, tijdens een debat in de Tweede Kamer, laten weten dat Nederland, op grond van 'alle beschikbare informatie', de indruk heeft dat Israel het humanitair oorlogsrecht respecteert.
Hij vindt dat Israel zich 'legitiem' beperkt tot het uitschakelen van Hamas om verdere aanvallen op Israelische burgers te voorkomen. Hamas richt zijn raketten echter, nog steeds volgens Verhagen, juist op Israelische burgers, en die raketaanvallen moeten daarom als 'oorlogsmisdaden en terreur' beschouwd worden. (de Volkskrant vandaag)

Er wordt natuurlijk door heel veel mensen bij voortduring geweldig veel onzin uitgekraamd, maar dan gaat het in principe niet om ministers, maar bijv. om dronkelappen, psychiatrische patiënten of zeloten. Ik wil daarom Verhagen zéér dringend aanraden om zich wat meer in te spannen om alle beschikbare informatie te bestuderen. Misschien kan hij beginnen met de Conventies van Genève (daarvan moet hij op zijn ministerie toch wel een exemplaar kunnen vinden). Mocht hij dan nog dezelfde mening hebben, dan kan hij misschien beter eens met een psychiater gaan praten, dunkt mij...
Zijn beweringen over de Israelische doeleinden (het uitschakelen van Hamas) en over de Hamas-raketten worden in ieder geval overduidelijk gelogenstraft door de realiteit: de 'raketten' van Hamas raken maar zeer zelden een Israelische burger, en in die enkele gevallen raken die dan gewond, terwijl de Israelische bombardementen en beschietingen in twee weken tijd al honderden burgers, waaronder zeer veel kinderen, geslachtofferd hebben.

Voor alle duidelijkheid: vanwege mijn verblijfplaats verwijs ik voor een aanzienlijk deel naar wat er in de Nederlandse politiek allemaal gebeurt, maar het is me bekend dat er in andere landen al even schijnheilig en legenachtig gehandeld wordt
..

Geen opmerkingen: