dinsdag 27 januari 2009

De slimme Nederlandse politici in de economische crisis

Gisteren en vandaag meldden de kranten dat er in Nederland duizenden banen gaan verdwijnen tengevolge van de economische crisis. Geen probleem, vindt minister Van der Hoeven van Economische Zaken. Ze moeten elders maar werk zoeken - ondanks dat er bij veel meer bedrijven grote aantallen banen op de tocht staan. (Trouw vandaag)

Wouter Bos, de minister van Financiën heeft andere zorgen aan zijn hoofd, hij zit namelijk met de banken in zijn maag
. Hij denkt echter dat het allemaal niet zo'n probleem is: hij stort gewoon nog een paar miljarden extra geld in de bodemloze put van het bankwezen. Ondanks kritiek van allerlei experts blijft Bos optimistisch. Volgens hem zal de belastingbetaler in de toekomst profiteren van zijn beslissing. (NRC vandaag)

Bos geeft daarmee impliciet al aan dat de belastingbetaler voorlopig géén baat heeft bij zijn gulheid (met het geld van de belastingbetaler).

In hoeverre kunnen we Bos vertrouwen? Hij was immers degenene die ons halverwege september probeerde wijs te maken dat wij in Nederland geen gevolgen zouden ondervinden van de economische crisis. En hij is tevens met glans de meest ervaren draaikont in de Nederlandse politiek van de laatste decennia.

En trouwens, minister Van der Hoeven was in een vorig kabinet van de Balkenbende minister van Onderwijs, en toen maakte zij zich onsterfelijk door te beweren dat buitenlanders snel Nederlands zouden leren door naar kinderprogramma's als
Tik-Tak te kijken. Voor wie dit programma niet kent. Het is een programma voor peuters van de BRT/VRT, waarin geen énkel woord gesproken wordt. Wie me niet gelooft kan hieronder enkele opnamen vinden van dat programma.

Zij was overigens ook de minister die 10 october 2008 bij een EU-beraad nog liet weten dat ze "geen fluit [...] snapt" van de aanhoudende daling van de aandelenkoersen, en dat ondanks dat er "toch belangrijke maatregelen genomen [zijn] door de overheid". Ze hoopt wel dat het allemaal toch weer goed komt, want "uiteindelijk raakt het de hele private sector". (
Nu NL , 10 october 2008)

Je weet bij deze minister (trouwens bij de hele Balkenbende, denk maar aan het gelieg van bijna alle kabinetsleden, en aan het gestuntel en geblunder van de christelijke minister van oorlog: niet meer naar Afghanistan, wel nog naar Afghanistan, maar anders, ...) eigenlijk nooit wat ze precies bedoelt, en of ze eigenlijk wel wat bedoelt, want haar woorden had mijn buurjongetje ook kunnen voorlezen uit de financiële rubriek van de
Telegraaf (om maar een excuus voor papierverspilling te noemen). Maar gestéld dat ze écht iets bedoelde, wát bedoelde ze dan met "belangrijke maatregelen"? Valt daaronder ook de belofte van slechts enkele weken eerder van de verantwoordelijke minister, Wouter Bos, dat we ons nergens ongerust over hoefden te maken?

Zou het misschien eindelijk eens tijd worden dat er iemand in het kabinet of in het parlement (misschien een PvdA-er die wat verder gekeken heeft dan in de neoliberale handleidingen?) de waarheid durft te vertellen over deze en alle vroegere en toekomstige economische crises? Dat deze onlosmakelijk verbonden zijn met het kapitalisme en dat het hele kapitalisme niet meer is dan het uitbuiten van de arbeidende klasse. Geïnteresseerde politici kan ik wel wat zinnige lectuur aanbevelen.

Of weten ze dat allemaal wel, maar interesseert het hun geen barst, omdat ze toch wel weten dat ze na hun periode in het régime wel ergens een leuke functie krijgen, waarbij ze niet bang hoeven te zijn voor ontslag, danwel kunnen rekenen op ontslag met een uiterst luxe schadeloosstelling? Het zou me geenszins verbazen.

Maar áls ze iets zinnigs zouden willen doen, zouden ze kunnen beginnen met het verkorten van de werkweek, en verder met het recycleren van de onzinnige en minstens even asociale plannetjes om de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen. De mens leeft kotsverdomze niet om te werken!!! Dit christenfundamentalistische kabinet moet toch wel gevoelig zijn voor de eigenlijk belangrijkste vraag van de k
atechismus:


Voor de atheïsten onder ons valt dit samen te vatten tot:
Wij zijn op aarde om hier gelukkig te zijn. Gelovigen hebben zelfs nog meer te goed (als ze niet voor niks hopen), maar het grote sleutelwoord is hier in ieder geval dat we op aarde gelukkig moeten zijn en dat zijn we niet als we ons uit laten persen door profiteurs totdat we er dood bij neervallen.

Geen opmerkingen: