dinsdag 20 januari 2009

Wat is de Europese Unie verder van plan? - vervolg (overgenomen artikel)

Dit artikel is overgenomen van de weblog van Stan van Houcke, en daar gisteren gepubliceerd onder de titel De Israelische Terreur 697.Laat de Europese Unie, met al haar praatjes over mensenrechten, zich nu maar eens druk maken over de Israelische oorlogsmisdaden. Laten ze eisen dat die onderzocht en juridisch vervolgd worden. En laat de EU tegelijkertijd artikel 2 van het Associatieverdrag met Israel serieus nemen. Het verdrag stipuleert in artikel 2 zelf:
De betrekkingen tussen de partijen en alle bepalingen van deze overeenkomst berusten op de eerbiediging van de mensenrechten en de democratische beginselen die ten grondslag ligt aan het interne en externe beleid van de partijen en die een essentieel onderdeel van deze overeenkomst vormt.
Artikel 81 maakt duidelijk wat wordt bedoeld met 'partijen': "enerzijds de Gemeenschap, of de lidstaten, of de Gemeenschap en haar lidstaten, overeenkomstig hun respectieve bevoegdheden, en anderzijds Israël". Tot slot, en niet zonder belang, luidt artikel 82: "Elk der partijen kan deze overeenkomst door kennisgeving aan de andere partij opzeggen. De overeenkomst verstrijkt zes maanden na datum van de genoemde kennisgeving". Zie Nieuwsbank.

Bovendien "hebben alle landen van de Europese Unie in 2004 een resolutie gesteund van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties waarin de wereldgemeenschap Israël oproept de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof te respecteren. Met andere woorden: Israël moet de Muur onmiddellijk afbreken en de gedupeerden financieel vergoeden en moet bovendien de Joodse nederzettingen ontruimen en zich terugtrekken achter de grenzen van juni 1967," aldus Ray Dolphin, functionaris van de UNWRA, de VN-organisatie die de Palestijnse vluchtelingen hulp verleent, auteur van The West Bank Wall, Unmaking Palestine.

De EU is verplicht toe te zien dat Israel het internationaal recht respecteert of anders maatregelen te treffen om Israel te dwingen zich aan het recht te houden. De EU kan niet langer de Israelische terreur consequentieloos steunen. Welk voorbeeld geeft de EU aan de rest van de wereld wanneer de EU de schendingen door Israel diplomatiek, economisch, en zelfs militair steunt? Het is de EU die het internationaal recht op die manier uitholt. En daar zwijgen de commerciële massamedia in het Westen over.

Geen opmerkingen: