woensdag 14 januari 2009

Gedragsregels voor journalisten (overgenomen artikel)

Satire (Satire?)

Van:
Hoofdredactie
Aan: Alle medewerkers die artikelen over het Midden-Oosten schrijven

De volgende regels moeten bij het schrijven van artikelen onvoorwaardelijk gerespecteerd worden:

1. In het Midden-Oosten zijn steeds de Arabieren de aanvallers en Israel verdedigt alleen zichzelf. De zin "Israel heeft het recht zichzelf te verdedigen" moet beslist opgenomen worden.

2. Noch Palestijnen noch Libanezen hebben het recht zichzelf te verdedigen. Dit moet altijd als "aanval" vertaald worden.

3. Israel mag nooit als aanvaller worden voorgesteld, maar uitsluitend als slachtoffer.

4. Hamas, Hezbollah en Arabieren in het algemeen moeten steeds als oorlogszuchtig en als daders worden beschreven.

5. Als Palestijnen of Libanezen burgers doden, is dat altijd "terrorisme".

6. Israel heeft altijd het recht burgers te doden. Dat wordt principieel als "legitieme zelfverdediging" gedefiniëerd.

7. Wanneer het woord "Hezbollah" of "Hamas" gebruikt wordt, moet daarvóór altijd de omschrijving "radicaalislamitische terreurorganisatie" en daarna "gesteund en gefinancierd door Syrië en Iran" staan.

8. Het is absoluut verboden het woord "Israel" met de toevoeging "gesteund en gefinancierd door Amerika" in verband te brengen.

9. Bij berichten over Israel, mogen de woorden "bezette gebieden, VN-resoluties, schendingen van mensenrechten, Geneefse Conventie, Apartheid of volkerenmoord" niet gebruikt worden.

10. Als er bericht wordt over burgerslachtoffers onder de Palestijnen of Libanezen, moet "Hamas" of "Hezbollah" altijd aangevuld worden met "lafaards" en "zij verschuilen zich achter burgers".

11. Als er Israeli's gedood worden, is dat altijd "moord".

12. Als er Arabieren gedood worden, is het altijd "aan zichzelf te danken".

13. Israelische bombardementen moeten principieel als "chirurgische ingrepen" beschreven worden.

14. Als er bericht wordt over aanvallen van Hamas of Hezbollah, dan zijn dat altijd "zelfmoordaanslagen" of "massamoorden".

15. Uitspraken van Hamas of Hezbollah-leiders of van Iran, moeten altijd aangevuld worden met de zin "willen Israel van de landkaart vagen".

16. Wanneer Israelische politici geciteerd worden, mag nooit "de vernietiging van de Palestijnen" vermeld worden, zelfs al zeggen ze dat.

17. In elk artikel moet de zin "het bestaansrecht van Israel" staan.

18. In geen enkel artikel mag de zin "het bestaansrecht van de Palestijnen" voorkomen.

19. Strijders van Hamas en Hezbollah moeten altijd "terroristen" genoemd worden en nooit "vrijheidsstrijders".

20. Israel moet altijd als "de enige democratie in het Midden-Oosten" beschreven worden.

21. Arabische landen heten principieel "achtergebleven dictaturen die vrouwen onderdrukken".

22. Israeli's moeten altijd als "vredelievend, tolerant en menslievend" omschreven worden.

23. Arabieren moeten als "vol van haat, verraderlijk en fanatiek" beschreven worden.

24. Israeli's moeten altijd als belangrijkste interviewpartner behandeld worden, zodat ze hun standpunt naar voren kunnen brengen.

25. Omdat Arabieren zich niet kunnen uitdrukken en alleen maar liegen, moeten hun uitspraken genegeerd worden.

Als deze regels door een medewerker niet gehandhaafd worden, als deze meent zich niet politiek correct te hoeven opstellen of het zelfs waagt, kritiek op Israel uit te oefenen, dan wordt deze persoon als uiterst gevaarlijke terroristensympathisant en antisemiet in de hele media-branche aan de kaak gesteld en op staande voet ontslagen.

De Bedrijfsleiding

H. Bilderberg

ALEX STINGER VERLAGOvergenomen van collega-blog
Alles Schall und Rauch (vertaald door Dwarslezer)

Geen opmerkingen: