woensdag 21 januari 2009

Israel, een staat van ontkenning (gast-artikel)

Het volgende artikel ontving ik van Casper van de T.

Over de actualiteit in Gaza hebben zich mogelijk al genoeg mensen gebogen. Misschien is het instructief een frisse blik op de grote lijnen van het Palestijns-Israelische conflict te werpen. Ik zal hieronder enige ideeën op een rijtje zetten over de situatie in Israel en Palestina in wording en daarbij uitgaan van enkele van de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog die volgens mij nog steeds van groot belang zijn in de analyse van het probleem. Verder zullen emoties, als schuldgevoel, paranoia, en wanhoop de revue passeren, zal ik enkele ideeën die volgens mij op een misvatting berusten, aanstippen en de nodige argumenten hierover oplepelen, een, minimaal door mij, gewenste oplossingsrichting schetsen en de posities, verantwoordelijkheden en beperkingen benoemen die daarbij een rol spelen en zo stoutmoedig zijn enkele “wenkende perspectieven” op te voeren en de mogelijke voordelen voor de verschillende partijen van een dergelijke ontwikkeling benoemen.

De Tweede Wereldoorlog en de dramatische gevolgen ervan voor het Joodse volk zijn evident en behoeven geen verder betoog. Ze hebben vijf grote gevolgen gehad die mijns inziens relevant zijn voor begrip van de huidige impasse in de relaties tussen Israel en de Palestijnse staat in wording:

  1. Na het morele dieptepunt van de oorlog volgde een ongekende opleving van het formuleren van regels over hoe de mens zich zou moeten gedragen; de VN werden opgericht en diverse verklaringen aangaande de mensenrechten werden opgetekend (o.a. de Universele Verklaring Rechten van de Mens).
  2. Daarnaast volgde een (versnelde) stichting van de staat Israel.
  3. De door de Holocaust diep gewortelde angst en paranoia resulteerden in toenemende mate in een harde wereldvisie en in vertrouwen op geweld als oplossing door Israel.
  4. Het schuldgevoel in de westerse wereld over de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog bleek aanleiding voor een vaak kritiekloze steun aan de staat Israel.
  5. De Palestijnen geraakten in een moeilijke positie, deels als vluchteling, deels als bewoner van bezet gebied of als minderheid in een door Joden gedomineerd Israel, wat door de aanhoudende conflicten met Palestijnen en Arabieren buiten Israel geen onverdeeld genoegen is.
Lees hier het volledige artikel.

Geen opmerkingen: