donderdag 1 januari 2009

Nog meer walging...

Na lezing van mijn stukje over het Simon Wiesenthal Center van gisteren, stuurde een lezer mij de volgende bedelbrief, die hij gisteren (in het Engels) van hetzelfde SWC had ontvangen:
Beste ....,

Terwijl ik dit schrijf, vinden er over de hele wereld goed-georganiseerde protesten plaats, die Israel de schuld geven voor wat er in Gaza gebeurt.

Maar u en ik kennen de waarheid: dat Israel deze operatie gestart is na zeven maanden lang met raketten bestookt te zijn, die 500.000 burgers in gevaar brachten.

Uiteindelijk doet Israel wat elk land zou doen.

Voor wat betreft de burgerslachtoffers: de wereld weet dat Israel geen oorlog voert met burgers. Het is niet Israel dat met opzet raketlanceerinrichtingen vlakbij scholen, moskeeën en winkelcentra plaatst. Het is het terroristische Hamas en zijn cultuur van de dood dat zo weinig respect toont voor het menselijke leven.

Dit is de boodschap die ik afgegeven heb in talloze interviews in de media en in redactionele artikelen.

Vergist u zich niet: de campagne tegen Israel zal lang duren en hard zijn. Maar wij zijn vastbesloten om in de voorhoede te blijven - als NGO bij de Verenigde Naties, UNESCO, de Raad van Europe, de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), en via onze kantoren in de VS, Toronto, Parijs, Buenos Aires en Jerusalem.

Juist in deze tijden van crisis hebben wij vooral uw ondersteuning nodig. Nu het jaar op zijn einde loopt, hopen wij dat u gul zult zijn.

Dank voor uw blijvende steun voor het Simon Wiesenthal Center.

Rabbijn Martin Hier
Stichter en deken


Voor wie niet meteen ziet hoe walgelijk het argument is van lanceerinrichtingen bij scholen, enz., geef ik voor de duidelijkheid even aan dat Amsterdam een oppervlakte heeft van 219 km² en dat er in Amsterdam ongeveer 750.000 mensen wonen. (Wikipedia). Iedereen die Amsterdam een beetje kent, weet dat er binnen de stad weinig vrije ruimte is.
De Gaza-strook heeft een oppervlakte van 151 km² (Wikipedia) en op dit moment wonen (liever gezegd: verblijven) daar 1½ miljoen mensen, dat is twee maal zoveel als in Amsterdam, op een oppervlakte die bijna één derde kleiner is.

Geen opmerkingen: