dinsdag 6 januari 2009

Kan het nóg dommer?

Vandaag publiceert de Spits een ingezonden brief, die nóg krommer redeneert dan de -laat ik zeggen- misleide burgers, die zeggen dat de Israelische moordaanslagen het logische gevolg zijn van het door Hamas afgeschoten vuurwerk. Technisch gezien gaat het daadwerkelijk om raketten, maar de voortgestuwde stukken steigerbuis zijn op geen enkele manier te vergelijken met de bommen en raketten die door de Israeli's afgeschoten worden, en qua efficiency en vernielende kracht komen ze dichter in de buurt van wat in Nederland de afgelopen dagen door de politie als 'verboden vuurwerk' in beslag is genomen.

De betreffende brief van KM (ik zal de volledige naam maar niet vermelden, om de schrijver tegen zichzelf te beschermen) laat weten dat het uiteraard geen probleem is dat Hamas door de bevolking gekozen is, maar dat "een gekozen volksvertegenwoordiging" dan wel moet "zorgen dat er voedsel, medicamenten en brandstof is". De schrijver vindt dat Hamas "deze middelen door de sluiptunnels"moet halen "in plaats van al dat wapentuig", omdat dan "de Joden niet meer beschoten [kunnen] worden" en "dus ook geen grond meer [hebben] om in te grijpen". En dan is, volgens KM, "iedereen tevreden, probleem opgelost".

KM heeft een klein klokje horen luiden (Hamas verkiezingen gewonnen), maar het is hem kennelijk ontgaan, dat vanaf de betreffende verkiezingen Hamas door Israel, de Verenigde Staten en de Europese Unie geïsoleerd werd. Toen bleek dat de bevolking van de Gaza-strook overduidelijk niet bereid was om ondanks de verkiezingsuitslag zich alsnog te laten regeren door de corrupte marionetregering van Abbas (Fatah), werd de hele Gaza-strook maar afgegrendeld. Vanaf dat moment leeft de bevolking van de Gaza-strook in een noodsituatie, waarin van alles tekort is. Israel liet (laat?) af en toe wat voeding, medicijnen en brandstof toe, maar nauwelijks voldoende voor de 1½ miljoen mensen die op een kleine oppervlakte samengeperst leven. Daarnaast wordt het zelfs Palestijnse vissers onmogelijk gemaakt om voor hun eigen kust vis te vangen...

Uiteraard moet een gekozen volksvertegenwoordiging zorgen voor degenen die zij vertegenwoordigt, maar dat veronderstelt dan wél dat zogenaamd democratische landen een dergelijke verkiezingsuitslag respecteren en de 'gekozen volksvertegenwoordiging' in staat stellen te voldoen aan haar verplichtingen.

KM vindt het kennelijk ook normaal dat een gekozen volksvertegenwoordiging beschikt over "sluiptunnels", hij geeft er althans geen blijk van begrepen te hebben dat die tunnels de enige manier zijn om aan voeding en medicijnen te komen (en misschien ook wel [bestanddelen van] wapens, inderdaad, want de Palestijnse politie heeft die even hard nodig als de Nederlandse politie).

Volgens de Israelische propaganda (en dat neemt KM zonder meer voor waar aan) worden de Palestijnse 'raketten' afgeschoten op Israeli's (niet op Joden, KM, maar op Israeli's!), maar dat is zeer de vraag. Het is even goed mogelijk dat ze afgeschoten worden naar Israel, en af en toe mensen treffen - dat is althans wat er gebeurt.

Waarom wordt niet gewoon gekeken naar de uitwerking van de wederzijdse beschietingen? Hamas-raketten treffen zelden mensen, de Israelische beschietingen treffen talloze mensen, waaronder enorm veel kinderen, ouderen en vrouwen - ook al zegt Israel dat de aanvallen niet op burgers gericht zijn. De laatste 24 uur zijn zelfs drie VN-scholen getroffen - terwijl Israel vooraf van de Verenigde Naties de exacte GPS-coördinaten van die scholen gekregen had.

Het toppunt van (welhaast infantiele) naïveteit bevindt zich in de slotconclusie. Beste KM, dit probleem kan alleen worden opgelost, wanneer:
  • Israel (en tegelijk met Israel de Verenigde Staten en de Europese Unie) accepteren dat Hamas op eerlijke wijze de laatste verkiezingen gewonnen heeft (en dat kan niet gezegd worden van bijv. de Verenigdestaatse presidentsverkiezingen in 2000 en 2004!);
  • Israel zich terugtrekt tot de grenzen van 1967 (en dat impliceert de ontmanteling van de Israelische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever), zoals in tientallen resoluties van de Verenigde Naties geëist wordt;
  • Israel zich niet bemoeit met wat er in de Palestijnse gebieden gebeurt, en de grenzen van de Palestijnse gebieden niet afgrendelt (en daaraan moet uiteraard Egypte zich houden.
Wanneer aan die voorwaarden voldaan is, kan geprobeerd worden het evenwicht in Palestina te herstellen en een modus te vinden voor een nabuurschap op basis van gelijkheid en gelijkwaardigheid...

6 opmerkingen:

Dutch-nu zei

Het gaat niet om het matariaal waarmee Hamas Israel bekogeld het gaat om de gedachten erachter.

Dwarslezer zei

En ook deze reageerder neemt niet de moeite om na te gaan wat er aan de hand is, maar hoort alleen de Israelische propaganda over "jarenlange bedreiging met raketten". De bezetting, de uithongering, de voortdurende vernedering van de Palestijnen zijn kennelijk niet zo belangrijk.
Probeer eens wat te begrijpen van de geschiedenis van de staat Israel en van de mensen die tot 1948 op die plaats woonden, en door de Israeli's gedeporteerd werden. Probeer eens te begrijpen wat die Palestijnen al 60 (zestig!) jaar lang hebben meegemaakt en nog jarenlang zullen meemaken, wanneer de Verenigde Staten en Europe niet eindelijk eens inziet dat "mensenrechten" geen holle frase is...

Dutch-nu zei

En daarvoor al was Israel merendeels Joods voor 1948 al meneer.

En ik keur de aanval ook niet goed!

Dwarslezer zei

Ik ben (eerlijk!) blij dat je de aanval niet goedkeurt (ik neem aan de Israelische, anders ben ik niet blij).

Overigens bestond Israel niet vóór 1948. Toen heette het land Palestina, zoals je kunt zien in elke atlas van vóór 1948. Er woonden inderdaad tal van (Palestijnse) joden, samen met Palestijnen en anderen.

De problemen ontstonden pas in 1948 toen de staat Israel gesticht werd en de overgrote meerderheid van de Palestijnen gedeporteerd werd. De gevolgen daarvan laten zich tot op heden voelen, en ik vrees dat ze zich nog heel lang zullen laten voelen...

Dutch-nu zei

In het jaar 132 had men ook al de staat Israel uit geroepen.
Toen werden de Joden onderdrukt door de Romeinen en kwamen hier tegen in opstand.De Bar Khoba opstand.

En ik bedoel ook de aanval van Israel, maar wat Hamas doet is ook niet goed, dus beide kanten.

Dwarslezer zei

Je kunt niet redelijkerwijs verwachten dat een in 132 uitgeroepen staat vanaf 1948 nog als excuus kan/mag dienen om een heel volk te beroven en te deporteren (zelfs die deportatie moet volgens de Verdragen van Geneve al beschouwd worden als een oorlogsmisdaad!). Dan kan Spanje ook Nederland wel op gaan eisen; tenslotte hoorde Nederland tot het einde van de 80-jarige oorlog (1648) formeel nog bij Spanje.
De zionistische beweging had ook nooit haar zin gekregen, als niet de Europese landen na de Tweede Wereldoorlog de joden maar al te graag kwijt wilden (denk alleen maar aan de moeite die de joden die de nazi-kampen overleefden -in ieder geval in Nederland- moesten doen om hun eigen bezittingen terug te krijgen).

Wat Hamas doet is niet netjes, maar de bevolking van de Gaza-strook bevindt zich al ruim 1½ jaar in de situatie van een 'kat in het nauw'. Ook hun 'raketten' kun je beter beschouwen als 'rare sprongen' dan als moordaanslagen. Zelfs wanneer een 'raket' een doel treft, wordt er weinig schade aangericht en de enkele doden en gewonden die deze 'raketten' veroorzaakt hebben (had natuurlijk ook niet gemogen) zijn niet meer dan toevalstreffers. Een vergelijking tussen het Israelische geweld (volledige afgrendeling van de Gaza-strook met als gevolg tekorten aan voedsel, medicijnen, energie; een invasie in november 2008 -dus nog vóór het einde van een door beide partijen afgesproken bestand; beschieting van burgerbevolking, zelfs van VN-scholen) vind ik dan ook niet terecht en zelfs niet ethisch.