zaterdag 3 januari 2009

De realiteit in Gaza

Graag, voorzover als 'graag' in deze situatie een geschikt woord is, verwijs ik naar een bijdrage onder bovenstaande naam in de blog Dit kan niet waar zijn voor vier filmpjes, die het grimmige beeld van de realiteit van vandaag in de Gaza-strook tonen.

1. Het ware gezicht van de aanval op Gaza (geen prettig gezicht);
2. In een ziekenhuis;
3. Vanaf de zee;
4. Met hulp van de VS.

bij 2. Het gaat hier om noodvoorzieningen voor de opvang van ernstige gevallen na de Israelische bombardementen. In verloskamers zijn vier extra operatiekamers geïmproviseerd.

bij 3. Het gaat hier om aanvallen op 29 december op Hamas-doelen (een patrouilleboot, gebouwen). De beelden met rechtsboven "Rocket point of view" zijn kennelijk vanuit de punt van de raket gefilmd. Het lijkt -kotsverdomze! wel een Israelisch computerspelletje...

bij 4. We zien hierin met name het -inmiddels bekende- standpunt van George W. Bush, maar ook dat van Barack Obama, de nieuwe president van de VS, die op een bijeenkomst van AIPAC (de American Israel Public Affairs Committee, een pro-Israel lobby uit de VS) zegt: "We moeten Hamas isoleren tenzij en totdat ze het terrorisme afzweren, Israels bestaansrecht erkennen en zich houden aan afspraken uit het verleden. Er is aan de overlegtafel geen ruimte voor terroristische organisaties."

1 opmerking:

Anoniem zei

meer ruimte aan tafel

Zullen we meteen ook maar afspreken dat terroristische organisaties geen stemrecht hebben (liefst met terugwerkende kracht), laat staan hun veto ergens over zouden mogen uitspreken.

En nu we toch bezig zijn: landen wier regeringen de mensenrechten met voeten treden (aktief zowel als -ongehinderd toestaand- passief) mogen slechts onder zeer strikte voorwaarden aanwezig zijn, stemrecht is daarbij niet of zeer beperkt van toepassing.

Overigens denk ik dat het dan erg rustig wordt aan alle overleg- en onderhandelingstafels: de Verengde Staten ('s werelds topterroristen) verdwijnen volledig uit beeld, Israel wordt onzichtbaar, de Europese Unie wordt vrij stemloos (enkele leden op 'persoonlijke' titel daargelaten), China zwijgt, delen van wat vroeger groot-Rusland was schitteren door knipperende aan- en afwezigheid, Arabische en Afrikaanse landen zijn vooral meditatief aanwezig, net zoals delen van Azië.

De Verenigde Naties besluiten het hele veto-recht-principe dan ook maar op de helling te zetten en de zogenaamde vaste leden hebben die positie uitsluitend, zolang ze hun eigen zaakjes in orde hebben (geen terroristische organisaties herbergen - en daar vallen meteen ook de georganiseerde havikken en de oorlogsindustrie onder - en de mensenrechten naar letter en geest respekteren).

Die honderden vermoorde palestijnen (en die paar vermoorde israeliërs) komen daarmee niet tot leven, maar misschien ontstaat er zo wel een globale lente.


p.s.
dat ik sommige landen (en organisaties) niet met name genoemd heb in het foute lijstje hierboven, wil niet zeggen dat zij hun onmenselijk werk wél mogen doen.