woensdag 28 januari 2009

Naar wie gaat Verboontje om zijn loontje?

Wellicht naar de walgelijke pro-Israel lobby van CIDI? Ik hoop dat ze goed betalen, want als goed christen (zo schat ik R.E. Verboon uit Gouda in), weet hij beslist dat Judas zelfmoord pleegde nadat hij zijn verraad gepleegd had voor dertig zilverlingen:
Toen heeft Judas, die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was, berouw gehad en heeft de dertig zilveren penningen den Overpriesteren en den Ouderlingen wedergebracht, zeggende: Ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed. Maar zij zeiden: Wat gaat ons dat aan? Gij moogt toezien. En als hij de zilveren penningen in den tempel geworpen had, vertrok hij, en henengaande verworgde zichzelven. (Matthëus 27: 3-5)
Mijn opmerking aan het begin heeft alles te maken met het leugenachtige propagandapraatje dat de zich als waarheidverkondigende verlosser presenterende Verboon vandaag weer in de Spits mocht plaatsen. Aangezien hij ongetwijfeld graag zijn boodschap wil uitdragen, zal ik deze hierna integraag overnemen (als hij daartegen bezwaar heeft, moet hij me maar e-mailen -niet anoniem!-, dan verander ik de tekst wel):
BBC en Fox News weigeren een spotje uit te zenden waarin wordt opgeroepen geld over te maken aan de slachtoffers van Gaza. Heel goed, want als er één volk niet lijdt onder de kredietcrisis zijn het de Palestijnen wel. Dit zogenaamd authentieke volk wordt al decennialang overspoeld met miljarden aan steungeld waardoor Gaza en de West-Bank de weelde van Dubai ver zouden kunnen overtreffen. In plaats van te investeren in een florerende economie verdwijnt het geld in de zakken van de corrupte leiders en vooral in de Intifadafabrieken van Hamas. Israël heeft zich volledig teruggetrokken en legt ze geen strobreed in de weg. Er is maar één partij die voor het Internationaal Gerechtshof gesleept moet worden: Hamas.
Ik laat het graag aan de lezers over de leugens, de holle beweringen en de verdraaiingen uit dit enge propagandaverhaal te halen, maar ik kan het toch niet laten even te verwijzen naar de haven die met Nederlands geld in Gaza is aangelegd ... en die door Israel kapot gebombardeerd werd; hetzelfde gebeurde onlangs met de met Nederlands geld opgezette politie-infrastructuur in de Gaza-strook, die op de dag van de Israelische aanval in één klap vernield werd.
En als Verboon het heeft over corrupte Palestijnse leiders die steungeld in hun eigen zakken stoppen, dan moet hij wel naar Fatah wijzen en niet naar Hamas, die juist de verkiezingen won, omdat de Palestijnen de Fatah-corruptie beu waren...

En dan nu éérst even kotsen!

1 opmerking:

Anoniem zei

valsspelend orkestlid

Het zou best kunnen dat Ronnie zijn kromme teksten spuit als vrijwilliger van de gristenen voor Israel (van die klub is hij in ieder geval lid), maar het is natuurlijk zeer goed mogelijk dat die fijn-vrome oogklepdragers van propaganda-kretologie worden voorzien door het CIDI.
Dat ligt eigenlijk ook wel voor de hand, want gristenen van het prekerige type verschuilen zich altijd achter door anderen geschreven teksten, en dan liefst van heel, heel lang geleden, net zoals de zionisten dat doen.

Jammer dat Verboon vergeet te vermelden dat het spotje op veel meer plekken wél werd uitgezonden, ook al waren daar eerst bezwaren tegen, die zonder veel moeite uit de weg geruimd werden, toen het gezond verstand besloot dat humani­taire hulpverzoeken gewoon gehonoreerd moesten worden (net zoals die voor Kongo en Darfur) en toen datzelfde gezond verstand inzag dat het niet-uitzenden van het spotje een politiek onwenselijke boodschap afleverde, namelijk dat massamoord meestal wél verderfelijk was, behálve als het werd uitgevoerd door israeliërs en de oorlogsmachine van de Verengde Staten.

Of Fox News iets met het spotje doet, is mij niet bekend - hier laat Ronnie naast alle kronkelredeneringen ook nog een stevige steek vallen: het zijn de britse zenders BBC en Sky news die niet willen uitzenden. Sky news is een kommerciële zender, die misschien wel nooit iets uitzendt waar niet grof op verdiend kan worden. Dat de BBC, die een naam heeft hoog te houden als brenger van onafhankelijk nieuws op basis van veel eigen research, buigt voor wat vermoedelijk niet anders is dan zionistische druk, dát valt me zwaar tegen.

De BBC wil "haar onpartijdigheid behouden", maar dan moet ze de spot juist wél uitzenden, want de fondsenwerving is bestemd voor "iedereen die lijdt onder het conflict in Gaza. Vooral Gaza heeft hulp nodig. Maar leden van het DEC(*) werken zowel in Gaza als Israël, en het Rode Kruis heeft mensen helpen evacueren die in het zuiden van Israël wonen. We denken dat de BBC begreep dat de hulp naar Gaza én Israël zou gaan" (zie o.a. het AD (anp), Elsevier en De Tijd).

Ingaan op de kromme praat van Ronald Verboon is een gebed zonder end, en daar begin ik niet meer aan, ik heb mijn geloof lang geleden al verloren.

Nou vooruit, een zinnetje wil ik er wel uitlichten, want dat is in minder dan boekvorm te ontkrachten.
Ronnie schrijft: "Israël heeft zich volledig teruggetrokken en legt ze geen strobreed in de weg."
In die zin staan een pertinente leugen en een semantische wrange grap. Wat die "ze" betreft, zullen we maar aannemen dat hier niet de "Intifadafabrieken van Hamas" zijn bedoeld, wat dat dan ook mogen zijn, maar de gazanen.
De leugen in Ronnie's zin bestaat uit de nog steeds alomtegenwoordige aanwezigheid van gewapende en schietgrage israelische militairen.
De wrangheid maakt stro niet nodig als er al een metershoge betonnen muur staat die overal doorgang en uitzicht belemmert, met bemande torens vanwaaruit je op elk willekeurig moment beschoten kunt worden.
Lafbekken.

(*)
Disasters Emergency Committee - samenwerkende hulpfondsen, waaronder oxfam, het rode kruis en save the children