maandag 12 januari 2009

Zionistische propaganda van Ratna Pelle

In het IMO-Blog [IMO = Israel & Midden-Oosten] werd op 3 januari een artikel gepubliceerd van de hand van Ratna Pelle (die overigens erg actief is op dat zionistische blog), waarvan de inhoud erop neer komt dat het disproportionele geweld van Israel wel degelijk gerechtvaardigd is.

Ik wil daar echter niet op reageren, omdat het toch parels voor de zwijnen zullen zijn. Toch kon ik niet nalaten te reageren op een korte opmerking van ene Ben, die -ongetwijfeld verwijzend naar een straf voor de Palestijnen naar aanleiding van de Hamas-'raketten', zei: "
Wie zaait, zal oogsten".

Mijn reactie daarop vereist -dunkt mij- geen nadere toelichting:


@Ben
Dan staat Israel nog heel wat te wachten voor ruim 60 jaar oorlogsmisdaden, beginnend met de deportatie van honderdduizenden Palestijnen in 1948 en voorlopig aangekomen bij een poging tot uitroeiing van de bevolking van de Gaza-strook.
Ze zijn wel érg strikt in het uitvoeren van de goddelijke instructies van (bijbelboek) Deuteronomium, hoofdstuk 7...

Volledigheidshalve verwijs ik nog wel even naar de in mijn reactie genoemde goddelijke instructies in hoofdstuk 7 van het boek Deuteronomium...

Geen opmerkingen: